YAYINLAR :
Umfang des Fragerechts des Arbeitgebers (Master Tezi), Frankfurt 1993
Die Grenzen der Einwendungen der Bank gegen den Zahlungsanspruch des Begünstigten aus einem unwiderruflichen Akkreditiv, (Doktora Tezi ) Peter Lang Verlag, Frankfurt, 2000
Immobilienerwerb in der Türkei, Newsletter Dr. Lutz Köhn GmbH, 2001
Alman Hukukuna Göre Portföy Tazminatından Sözleşme ile Vazgeçilebilir mi? (Münih İstinaf Mahkemesi'nin 11.01.2002 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi), Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, Cilt 1, S. 3-13, İstanbul 2007
AB Hukukunda Hava Taşıma Sözleşmesine İlişkin Son Gelişmeler (HAVA TAŞIMA HUKUKU SEMPOZYUMU, İstanbul / Türkiye, Mayıs 2011)
Türk ve Alman Hukukuna ilişkin günlük gazetelerde yayımlanan çeşitli makale ve yorumlar.