ÇALIŞMA ALANLARI :

Ticaret Hukuku

 • Acente ve Tek Satıcılık Hukuku
  • Sözleşme Taslaklarının Hazırlanması
  • Fesihten Doğan Tazminat Davaları
  • Portföy (Denkleştirme) Tazminatı
 • Şirketler Hukuku
  • Şirket Kuruluşu, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme İşlemleri
  • Genel Kurul Kararlarının İptali Davaları
  • Tasfiye ve İflas Davaları
 • Kıymetli Evrak Hukuku
  • Poliçe, Bono ve Çek Davları
 • Taşıma Hukuku
  • Kara ve Hava Taşımalarından Doğan Uyuşmazlıklar
 • Sigorta Hukuku
  • Trafik Kazalarından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Zarar ve Hayat Sigortaları
 • Banka Hukuku
  • Kredi Sözleşmeleri
  • Akreditif ve Garanti İşlemleri

İş Hukuku

 • İş Sözleşmesi
 • Fesih Halinde İşe İade Davaları
 • Kıdem Tazminatı

Aile Hukuku

 • Evlenme Sözleşmeleri
 • Boşanma ve Nafaka Davaları
 • Edinilmiş Malların Paylaşımı
 • Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

Dernek ve Vakıf Hukuku

 • Dernek Tüzüğü ve Vakıf Senedi
 • Kuruluş Çalışmaları
 • Tasfiye ve İflas Davalarının Takibi

Miras Hukuku

 • Veraset İlamı
 • Miras Taksim (paylaşım) İşlemlerir
 • Vasiyetname Düzenleme ve Tenfizi
 • Miras Davaları (Türk ve Alman vatandaşları hakkında)
 • Mirasla ilgili gayrımenkul paylaşım ve devir işlemleri

Gayrımenkul Hukuku

 • Gayrımenkul Alım-Satım Sözleşmeleri,
 • Tapu Tescil İşlemlerinin Takibi

Sözleşme Hukuku

 • Uluslarararsı Sözleşme Taslaklarının Hazırlanması
 • Alacak Tahsili ve İcra İşlemleri

Milletlerarası Özel Hukuk

 • Yabancı Unsurlu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Almanya ve Türkiye'de dava takibi
 • Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarından doğan maddi/manevi tazminat davaları
 • Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi
 • Tahkim